Predsjedništvo Alijanse žena

DRITA LLOLLA

Nemša Omerhodžić

Ana Nikolić

Aleksandra Vuković

Suzana Pribilović

Lidija Kljajić

Zoja Lalović-Bojanić

Marija Markoč

Glavni Odbor Alijanse Žena