Članica Predsjedništva

Aleksandra Vuković Kuč

Rođena je 4. maja 1981. godine u Nikšiću.

Profesorka crnogorskoga jezika i književnosti
Zvanje magistarke stekla na Međunarodnim odnosima.

Poslanica je u Skupštini Crne Gore od novembra 2016. godine. 

– Koautorka prve Čitanke za IV razred gimnazije na crnogorskom jeziku;

– Deset godina uređivala i vodila emisije Tekstura na televiziji “Montena” i Raskovnik na TV “777”;

– Na Fakultetu umjetnosti i Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica radi kao saradnica u nastavi od 2011. godine.