Opštinski odbor
Žabljak

Članovi opštinskog odbora

Anđelić Anđela
Anđelić Mitar
Avramović Jovica
Anđelić Milica
Božović Marko
Božović Dragi
Baranin Petar
Baranin Ljiljana
Baranin Jovan
Bojović Lazar
Bojović Jelena
Ćurić Miloš
Ćosović Dubravka
Ćosović Predrag
Danilović Borivoje
Danilović Božidarka
Dakić Milorad
Džabasan Miroje
Đurđić Danijela
Zarubica Milorad
Grbović Veselin

Grbović Batrić
Jakšić Vasilije
Jolović Tomaš
Knežević Slađana
Krivaćević Vuk
Kasalica Milenko
Karadžić Milan
Karadžić Stojanka
Kaljević Nebojša
Kaljević Uroš
Kolundžija Željka
Leković Mile
Marić Gligorije
Nikitović Milanka
Ostojić Mitar
Ostojić Milika
Ostojić Dijana
Obradović Dražan
Obradović Darko
Pješivac Peko
Popović Drago

Popović Miodrag
Popović Vuk
Pajović Tomo
Roćen Zoran
Roćen Darko
Raonić Nada
Radulović Marija
Radulović Nemanja
Stevović Zoran
Stijepović Darko
Šarović-Krgović Vanja
Šibalić Radivoje
Šipčić Milorad
Tomčić Vidoje
Tomčić Marko
Tomčić Slađana
Terzić Željko
Tomić Milutin
Vukićević Veselin
Vojinović Boško
Vojinović Đurđica

Vojinović Dragomir
Vojinović Stanko
Vuković Dijana
Vuković Mirjana
Vuković Gorica

Klub Odbornika:

Milorad Zarubica—predjednik kluba
Vidoje Tomčić
Marko Božović
Milica Anđelić
Petar Baranin
Dijana Vuković
Boško Vojinović
Mirjana Vuković
Veselin Grbović
Nebojša Kaljević
Marija Radulović
Marko Tomčić
Miloš Ćurić
Đurđica Vojinović
Peko Pješivac

Kontakt:
E-mail: [email protected]
Broj telefona: +382 (0)52 361 261
Faks: +382 (0)52 361 261
Ili popunite Kontakt Formu

Objave Opštinskog Odbora