Opštinski odbor
Kolašin

Članovi opštinskog odbora

Šćepanović Zoran

Živković Marija

Milošević Marjana

 

 

Lakićević Nikola

Bojić Čedomir

Baković Dušica

Pejić Ratko

Šćepanović Duško

Popović Darko

Bulatović Ivana

Šćepanović R. Milica

Adžić Tomica

Kontakt:
E-mail: [email protected]
Broj telefona:+382 (0)20 865 121
Faks: +382 (0)20 865 121
Ili popunite Kontakt Formu

Objave Opštinskog Odbora