Klub poslanika

Suzana Pribilović

Rođena je 15. decembar 1972. godine na Cetinju.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1998. godine, gdje je položila i pravosudni ispit.

U četvorogodišnjem mandatu 2016–2020. bila je ministarka javne uprave u 41. Vladi Crne Gore.

Od 1998. godine do juna 2004. godine, radila je u Sekretarijatu za skupštinske poslove, Sekretarijatu za privredu i finansije i kabinetu predsjednika Opštine Budva.

Od juna 2004. do septembra 2010. godine obavljala je dužnost sudije Osnovnog suda u Kotoru u krivičnim predmetima.

U periodu od septembra 2010. do marta 2012. godine bavila se advokaturom.

Za predsjednicu Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki imenovana je u martu 2012. godine i tu funkciju je obavljala do oktobra 2015. godine.

Tokom ovog mandata, učestvovala je u izradi Zakona o javnim nabavkama, drugim strateških dokumenata kojima se uređuje oblast javnih nabavki, te bila član Radne grupe Javne nabavke za vođenje pregovore sa EU.

Funkciju potpredsjednice Opštine Budva preuzela je u oktobru 2015. godine, a od novembra 2016. godine bila je ministarka javne uprave u Vladi Crne Gore.