Opštinski odbor
Rožaje

Članovi odborničkog kluba

Ruzdija dr Kalač
Seniha Tahirović
Miloš dr Bulatović

Salih Džamonja Luboder
Enisa Murić
Jasmin dr Sutović

Demis Demić
Adnan Hadžić

Merima Kalač
Safedin Caro Mujević

Kontakt:
E-mail: [email protected]
Broj telefona: +382 (0)51 271 119; (0)51 271 13
Faks: +382 (0)51 270 371
Ili popunite Kontakt Formu

Objave Opštinskog Odbora