Opštinski odbor
Plužine

Članovi odborničkog kluba

Danica Vuković Krivokapić
Ljiljana Blagojević

Ljubica Avramović

Jole Niković

Veselin Bakrač

Kontakt:
E-mail: [email protected]
Broj telefona: +382 (0)40 271 116; (0)40 270 020
Faks: +382 (0)40 270 021
Ili popunite Kontakt Formu

Objave Opštinskog Odbora