predsjedništvo savjeta mladih dPS

Sonja Milatović

Predsjednica

Andrija Klikovac

Potpredsjednik

Marija Markoč

Potpredsjednica

Asmir Pućurica

Potpredsjednik

Anton Cankar

Potpredsjednik

Marija Popović

Sekretarka

Kristina Šćepanović

Sekretarka za međunarodnu saradnju

Aleksa Bastać

Jovana Došljak

Amina Brahić

Partner

Nina Perunović

Mustafa Pepić