Generalni sekretar

Aleksandar Bogdanović

Rođen je 11. marta 1977.godine na Cetinju.

Po nacionalnosti je Crnogorac.

Oženjen, supruga Milena, sin Tadija.

Srednju školu pohađao je u Kaliforniji (SAD). 

Diplomirao je na Fakultetu za menadžment u Beogradu 2000. godine, sa prosječnom ocjenom 9,43.

Specijalistički kurs završio je 2003. godine, na Institutu za Evropsku politiku u Berlinu.

U tom periodu, nagrađivan je brojnim priznanjima i stipendijama.

Za počasnog profesora menadžmenta na Međunarodnom Američkom Univerzitetu u Los Anđelesu, CA, izabran je 2020. godine.

Ima zvanje počasnog profesora na L.N. Gumilyov Evroazijskom Nacionalnom Univerzitetu u Kazahstanu.

2017- 2020. – Ministar kulture u 41. Vladi Crne Gore

2018- 2021. Predsjednik Nacionalne komisije UNESCO-a

2009- 2020. – Član Senata Prijestonice

2010- 2017. Gradonačelnik Prijestonice
Cetinje

2014- 2017. – Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore

2015- 2018. – Predsjednik Upravnog odbora DOO “Monteput”, Podgorica

2010- 2014. – Predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore

2009- 2011. – Poslanik u Skupštini Crne Gore 24. saziva

2009- 2011. – Član Odbora za bezbjednost i odbranu

2009- 2011. – Član Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije

2009- 2011. – Član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

2009- 2011. – Član delegacije Zajedničkog parlamentarnog odbora Crne Gore i EU

2009- 2011. – Član crnogorske delegacije u Parlamentarnoj skupštini OSCE

2009- 2011. – Član ili zamjenik člana crnogorske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (CoE)

2009- 2011. – Član Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo

2007- 2011. – Saradnik u nastavi na Fakultetu za državne i evropske studije

2005- 2010. – Savjetnik Predsjednika Crne Gore za oblast ekonomskih odnosa

2002- 2005. – Član Stalne grupe Visokog nivoa (PHLG) i predstavnik Crne Gore u Atinskom procesu

2004- 2005. – Pomoćnik ministra ekonomije 

2001- 2004. – Savjetnik ministra privrede i portparol Ministarstva

2000- 2001. – Stručni saradnik u Ministarstvu privrede

Završio je brojne kurseve i seminare u zemlji i inostranstvu iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa, multilateralnih ekonomskih i političkih odnosa, te procesa stabilizacije i pridruživanja i evropskih integracija.

Specijalistički kurs je završio na Institutu za evropsku politiku u Berlinu 2003. godine.

Na poziv državnog sekretara SAD-a učestvovao je u programu edukacije i usavršavanja portparola i savjetnika za odnose sa javnošću u Vašingtonu.

Autor je i koautor nekoliko istraživačkih projekata iz domena finansija i ekonomskih odnosa.

Bio je predavač na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici na predmetima Ekonomija javnog sektora i Javne finansije EU.

Bio je gost predavač na Univerzitetu u Beogradu, Diplomatskoj akademiji i Univerzitetu u Sofiji.

Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja, poput prestižne nagrade za najboljeg gradonačelnika regije 2014. godine, tokom svečanosti izbora najboljeg menadžera i najbolje kompanije jugoistočne i srednje Europe.

Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano odlikovao ga je 2014. godine Ordenom viteza zvijezde Italije, najznačajnijim priznanjem koje se dodjeljuje stranim građanima za izvanredan doprinos promociji italijanske kulture.

Počasnim građaninom Miami Beacha na Floridi, SAD, postao je 2017. godine.

Guverner Američke Države Kentaki, odlikovao ga je 2018. godine počasnom titulom (Kentucky Colonel). 

Diplomatski kurs, Ministarstvo vanjskih poslova, 2007.

Studijska posjeta Njemačkoj, Berlin, 2003.

Studijska posjeta Kini – Pekingu, Šangaju, Shenzhenu, 2012.

Program usavršavanja savjetnika za odnose s javnošću u SAD-u, Washington, 2003.

Studijska posjeta SAD-u, mlade vođe UN-a, New York, 2008.

Predavanje, Diplomatska akademija u Bugarskoj, Sofija, 2008.

Od 2004. godine, pohadjao je niz drugih kurseva stručnog usavršavanja o ekonomiji, menadžmentu i evropskim integracijama. 2006. godine na Globalnom samitu mladih lidera UN u Njujorku, dobio zvanje portparola omladine za Milenijumske razvojne ciljeve.