Klub poslanika

Lidija Kljajić

Rođena je 30. april 1975. godine. 

Predsjednica je Opštinskog odbora DPS Berane.

Članica je Predsjedništva AŽ DPS Crne Gore.

Odbornica je u SO Berane

Poslanica DPS u Skupštini Crne Gore.

Majka je troje djece.

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Beranama.

Medicinski fakultet i užu specijalizaciju „Infektivne bolesti” završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Ljekarka specijalistkinja infektologije u Opštoj bolnici Berane.

Saradnica u nastavi na predmetu Infektivne bolesti u Srednoj medicinskoj školi u Beranama,

Asistentkinja u nastavi u Visokoj medicinskoj školi u Beranama.