Pribilović: Laketić žrtva političkog revanšizma vlasti, naša partija će mu obezbijediti pravnu pomoć

Jučerašnjom odlukom Generalne sekretarke Vlade Žane Praščević Milačić o prestanku radnog odnosa gospodinu Novaku Laketiću, samostalnom referentu – kuriru – vozaču, državna uprava je dotakla dno. Ne samo da je državna uprava dotakla dno, nego je i Generalna sekretarka Vlade grubo prekršila Zakon o državnim službenicima i namještenicima, a uz to učinila i krivično djelo zloupotrebe službenog položaja.

Od političke ostrašćenosti i nezajažljive želje za političkim revanšizmom da se iz državne uprave eliminiše svaki crnogorski patriota, svako ko voli i poštuje svoju državu i svoju naciju, funkcioneri nove vlasti, među kojima je i gospođa Praščević Milačić, ne prezaju ni od izvršenja krivičnog djela kako bi u tom naumu istrajali.

Da je to tako dokazuje i slučaj kolege Laketića. Naime, Generalna sekretarka je donijela odluku da mu prestaje radni odnos zbog javnog ispoljavanja političkih uvjerenja u vršenju poslova državnog službenika, a da pritom u obrazloženju odluke, koja je javno dostupna na portalu CDM, ne navodi niti jednu činjenicu ili dokaz na osnovu kojih je utvrdila da je kolega Laketić ispoljavao politička uvjerenja u vršenju svog posla. Ne samo da je gospođa Praščević Milačić ovakvom svojom odlukom pokazala elementarno nepoznavanje prava i zakona, već je i zloupotrijebila službeni položaj obzirom da je ovu odluku donijela bez pokretanja i vođenja disciplinskog postupka protiv kolege Laketića pred Disciplinskom komisijom.

Naime, članom 95 Zakona o državnim službenicima i namještenicima je između ostalog propisano da je izražavanje političkih uvjerenja u vršenju poslova teža povreda službene dužnosti.

Članom 100 istog Zakona je propisano da disciplinksi postupak za težu povredu službene dužnosti protiv državnog službenika odnosno namještenika vodi Disciplinska komisija; da se u tom postupku mora održati rasprava na kojoj državni službenik, odnosno namještenik ima pravo na odbranu koju će pružiti sam ili preko advokata, zastupnika ili predstavnika sindikata, osim ukoliko se službenik ne odazove na uredan poziv i ne opravda svoj izostanak, ali i u toj situaciji Disciplinska komisija može održati raspravu ako se na osnovu sprovedenih dokaza može utvrditi odgovornost državnog službenika, odnosno namještenika za koju se tereti.

Ono što je ključno jeste da je, nakon sprovedenog disciplinskog postupka u skladu sa članom 101 ovog Zakona, Disciplinska komisija isključivo nadležna da izrekne disciplinsku mjeru za težu povredu službene dužnosti i pritom, prilikom izbora disciplinske mjere, Komisija mora uzeti u obzir težinu povrede službene dužnosti, nastale posljedice, stepen odgovornosti, okolnosti u kojima je povreda službene dužnosti učinjena i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

Iz naprijed navedenih zakonskih odredbi jasno i nedvosmisleno proizilazi da je protiv kolege Laketića u skladu sa Zakonom morao biti pokrenut i vođen disciplinski postupak, da mu je jedino i isključivo Disciplinska komisija mogla izreći disciplinsku mjeru prestanka radnog odnosa, ukoliko je u postupku na osnovu provedenih dokaza i činjenica, kao i njegove odbrane utvrdila da su težina i posljedice učinjene povrede takve prirode da mu treba izreći mjeru prestanka radnog odnosa. Tek nakon toga, i u toj situaciji, Generalna sekretarka Vlade je imala pravo da, u skladu sa članom 127 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, donese rješenje o prestanku radnog donosa kolegi Laketiću.

Ne mora se biti ekspert, niti veliki poznavalac prava, zakona i sistema državne uprave, kako bi se vidjelo o kolikoj samovolji gospođe Praščević Milačić se radi, kao i o koliko gruboj zloupotrebi službenog položaja od njene strane na štetu kolege Laketića, se radi.

U ovom, kao i u mnogim drugim slučajevima, Demokratska partija socijalista će obezbijediti besplatnu pravnu pomoć kolegi Laketiću, a gospođi Praščević Milačić poručujemo “vidimo se na sudu”.

Suzana Pribilović, poslanica DPS-a u Skupštini Crne Gore

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član