Pribilović: ASK samo potvrdio beskrupuloznost ministarke Injac

Juče se crnogorska javnost upoznala sa činjenicom da je Agencija za sprječavanje korupcije u postupku tzv. ,,afera kadeti“, između ostalog, utvrdila ugrožavanje javnog interesa od strane Ministarstva odbrane odnosno ministarke Olivere Injac koje upućuje na postojanje korupcije.

Odlukom Agencije se potvrđuje da u tom postupku, izuzev kandidata Marka Mitrovića, druga dva kandidata čak nijesu ni priložila sva oglasom tražena dokumenta, što znači da se njihove prijave nijesu ni mogle razmatrati, jer je u samom oglasu bilo navedeno da se nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće razmatrati. I pored toga, ministarka Injac ih je izabrala kao najbolje kandidate, što je zbog ovakve nezakonite odluke ministarke imalo za posljedicu da su upravo ta dva kandidata, a ne kandidat Marko Mitrović, započela školovanje na Vazduhoplovnoj akademiji u Atini.

Beskrupuloznost ministarke Injac u namjeri da ovakvu svoju nezakonitu odluku održi na snazi i njeno umišljano postupanje, se ne završava tu.

Kada se u ovom istom postupku, Komisija za žalbe “osmjelila” da, kao nadležni drugostepeni organ, poništi konkretnu nezakonitu odluku ministarke Injac, ministarka je posredstvom Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, podnijela Vladi predlog za razrešenje Komisije za žalbe i Vlada je po hitnom postupku, u neradni dan/subotu, razriješila Komisiju. Pritom predsjednici i članicama Komisije za žalbe nije data mogućnost da se čuje njihov glas, niti da pruže argumente u svoju odbranu.

Ali vlast je vlast i moć je moć.

Povodom nezakonitog razrešenja Komisije za žalbe, pokušala je ministarka Injac, da se svojim javnim obraćanjima, doduše nemušto, sakrije iza neistinitih tvrdnji da joj je od strane Komisije bio ostavljen rok od samo dva dana da dostavi traženu dokumentaciju, pritom prikrivajući da je prethodno imala i ostavljeni rok od 15 dana u kojem je bila dužna da to učini.

Obzirom da je jedino i isključivo Upravni sud Crne Gore bio nadležan da cijeni zakonitost postupanja Komisije za žalbe u konkretnom predmetu, a ne nikako ministarka Injac i Vlada, sada je svima jasno zašto ministarka Injac nije htjela, niti imala namjeru da dostavi Komisiji za žalbu traženu dokumentaciju, kao i zašto je upravo u subotu, u neradni dan, po hitnom postupku, Vlada morala nezakonito razriješiti Komisiju za žalbu.

Treba istaći da je razriješenu Komisiju za žalbe formirala prethodna Vlada Crne Gore i činilo je pet diplomiranih pravnica sa položenim pravosudnim ispitom, zavidnim radnim iskustvom i nespornim znanjem. Da je to tako potvrđuje i činjenica da je upravo ova sadašnja Vlada, prije razrešenja, kao pozitivan usvojila njihov Izvještaj o radu. Međutim, zamjerilo se Komisiji što je u ovom predmetu postupila po rješenju Upravnog suda, U.br.4004/21, na što je zakon obavezivao.

Razriješene predsjednica i članice Komisije za žalbe, tih pet žena, koje su u ovim smutnim i prljavim vremenima imale hrabrosti da postupaju u skladu sa zakonom, su zbog svoje odluke, koja nije odgovarala naumima i potrebama ministarake Injac, razriješene nezakonitom odlukom Vlade i tako ostale bez posla. One se nijesu oglašavale u javnosti, jer će pravdu potraziti na sudu! Kao profesionalke vjeruju u institucije sistema.

Postavlja se pitanje, šta se, ako ništa drugo, desilo sa ministarkinom ženskom solidarnošću.

U konačnom zbog ovakvog postupanja ministarke Injac i nezakonite odluke Vlade o razrešenju kompletne Komisije za žalbe, posljedice će trpjeti državni i lokalni službenici i namjestenici, kao i kandidati koji se prijavljuju na oglase za upražnjena radna mjesta na državnom i lokalnom nivou, jer su onemogućeni da iskoriste svoje Ustavom i zakonom zagarantovano pravo na žalbu zarad zaštite svojih prava.

Simptomatično je da se ovo dešava upravo u vremenu kada su mistarstva donijela nove Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kada je evidentno da su u toku postupci raspoređivanja službenika i namještenika na radna mjesta, kojom prilikom su u velikom broju rasporeda degradirani kadrovi koji su po ocjeni ministara politički nepodobni, kao i u vremenu kada se na oglašena mjesta moraju i trebaju zaposliti politički i rodbinski podobni kadrovi.

Slučajnost ili namjera, na građanima je da procijene!

Suzana Pribilović, poslanica DPS u Skupštini Crne Gore  

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član