Predsjednica Savjeta mladih

sonja Milatović

Sonja Milatović je rođena 22. 12. 1997. godine u Nikšiću.

Odbornica u SO Niksić.

Završila je OŠ “Milija Nikčević” i Gimnaziju “Stojan Cerović” kao nosilac diplome “Luča 1”.

Nakon toga školovanje nastavlja na Pravnom fakultetu u Podgorici, gdje u julu 2020. godine stiče zvanje diplomiranog pravnika. 

Uporedo sa specijalističkim studijama, a u okviru Programa stručnog osposobljavanja odradila je pripravnički u Crnogorskom Telekomu u Sektoru za korporativne i pravne poslove.