Sekretarka za međunarodnu saradnju Savjeta mladih

Kristina Šćepanović

Rođena je 30.12.1999. godine.

Članica je Opštinskog odbora DPS Nikšić i članica Glavnog odbora DPS.  

Osnovnu školu “Ratko Žarić” završila u Nikšiću.

Završila JU Muzičku školu ,,Dara Čokorilo” u Nikšiću (srednje obrazovanje, Luča)

Student je na Univerzitetu Donja Gorica Podgorica – Humanističke studije, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija.

Trenutno na master studijama Međunarodna politika, modul Američke studije. 

Tokom srednjoškolskog obrazovanja na internacionalnim takmičenjima (Pariz, Rim, Barleta, Beograd…) kao predstavnik Crne Gore osvajala je  nagrade u kategorijama: klavir i kamerna muzika, kao i na državnim takmičenjima.

Pohađala je različite obuke za mlade lidere, od kojih bih izdvojila REACT 2019, 4th Regional Youth Forum u Novom Sadu i Inclusive Europe u Strazburu, Francuska.

Jedna od članica debatnog tima koji je predstavljao Crnu Goru na univerzitetskim debatama u Beogradu (organizovano od strane CEAS Srbija i MESA10 Slovačka).

Učešće na vebinaru We Are Nato (u organiziciji od NATO PDD), na regionalnoj školi bezbjednosti 2020 (organizovanoj od strane univerziteta u Skoplju), na simulaciji Savjeta bezbjednosti (organizovanoj od strane MAPSS-a) u kojoj je izabrana za najboljeg diplomatu, kao i radionice o političkom aktivizmu organizovanim od strane Sociološkog centra Crne Gore.

Instrumentalna pratnja na XIX i XX Književnim susretima Nikšića.

Medijator na događajima iz oblasti kulture.

Izdvojila bi učešće u emisiji Perspektiva.

Strani jezici:

  • engleski jezik – C1
  • francuski jezik – C1
  • italijanski jezik – A2
  • španski jezik – A2