Održane sjednice Izvršnog odbora i Opštinskog odbora DPS Berane

U četvrtak, 11. aprila 2019. godine, održane su sjednice Izvršnog odbora i Opštinskog odbora DPS Berane, na kojima su članovi upoznati sa Odlukom Glavnog odbora DPS Crne Gore o raspisivanju izbora na opštinskom i državnom nivou, kao i sa pratećim dokumentima.

Bogdan Fatić, predsjednik OO DPS Berane, informisao je prisutne o planu predstojećih aktivnosti u susret lokalnim partijskim izborima.

Opštinski odbor DPS Berane donio je odluku o sazivanju VIII Izborne konferencije DPS-a za 15. jun 2019. godine, zatim Odluku o kriterijumima, broju i načinu izbora predstavnika za VIII Izbornu konferenciju, kao i Odluku o formiranju radnih grupa za praćenje izbornih aktivnosti i pružanje pomoći mjesnim organizacijama u ovim aktivnostima. Nakon sjednice Opštinskog odbora, održan je sastanak sa predsjednicima mjesnih odbora DPS-a i koordinatorima, na kojem je preciznije definisan način i vrijeme organizovanja sastanaka u mjesnim organizacijama.

Tokom diskusija na sjednicama Izvršnog i Opštinskog odbora, posebno je naglašeno da je potreban visok nivo odgovornosti svih učesnika u predstojećim izbornim aktivnostima, da bi se kroz izbor ljudi koji su posvećeni partiji i ostvarenju njenih programskih ciljeva konstituisali kvalitetni partijski organi, kako bi naša partija u narednom periodu mogla još kvalitetnije da odgovori svim izazovima koji se pred nju budu postavljali.

Sjednicama Izvršnog odbora i Opštinskog odbora DPS Berane prisustvovali su Miodrag-Bobo Radunović, član Predsjedništva DPS Crne Gore i Drago Čantrić, član Izvršnog odbora DPS Crne Gore.

Opštinski odbor DPS Berane

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član