Purlija: Još jednom smo rekli NE izgradnji LNG-a i uništavanju crmničkih sela

Odluke od ključne važnosti za grad i građane Bara, ni u kom slučaju ne smiju biti predmet političkih podjela, već naprotiv, moraju biti predmet političkog jedinstva svih subjekata u interesu budućnosti našega grada i budućih generacija, jer smo svi izabrani predstavnici građana, ne da zadovoljavamo partijske interese, već interese građana.

Donošenje odluka o izgradnji LNG terminala i gasne elektrane ili bilo kog drugog projekta koji ima negativan uticaj na živote ljudi i životnu sredinu, ne bi trebala biti politika budućeg razvoja grada i države. Građani Bara su na javnoj raspravi jasno stavili do znanja da u svom gradu ne žele projekte koji ugrožavaju njihovo zdravlje i životnu sredinu i to se mora poštovati. Nacrt Prostornog plana Crne Gore na raspravi u Baru nije dobio saglasnost od strane građana, koji su jasno iskazali svoja negativna mišljenja, a posebnu težinu ima i stav obrađivača Plana koji je takođe iskazao negativan stav prema ovakvom projektu. Očigledno je da ljudi struke bolje i jače brane interese građana Bara, nego oni odbornici i poslanici koji, zarad partijskih interesa, protivno volji građana, a možda i protivno njihovoj ličnoj volji, podržavaju ovaj projekat.

Crna Gora ima dovoljno potencijala kojima treba da se ponosi i koje treba dodatno svi da valorizujemo, a odnose se prije svega na razvoj turizma. Čak i bogate države svijeta, sa proizvodnje naftnih derivata svoj razvoj su preorjentisale na turizam, kao ključnu granu državnog razvoja. Izgradnja LNG terminals, koju je do sada pratila potpuna netransparentnost, bi ugasila turizam u gradu koji ima veliki potencijal za dalji turistički razvoj. Treba težiti tome da Bar postane kruzing destinacija, da se kapaciteti Luke Bar valorizuju na drugi način, a ne skladištem prirodnog gasa, gasnom elektranom, amonijum nitratom, bakarnim koncentratom i drugim robama štetnim za građane i okolinu.

Kada je riječ o izgradnji autoputa kroz Crmnicu, primjedbe Crmničana su bile jasne i nedvosmislene. Svi podržavamo izgradnju auto-puta, jer je saobraćaj strateška grana razvoja našeg grada i Luke Bar, ali moramo uvažiti zahtjeve i stavove Crmničana, da trasa puta ne smije ugroziti čitava sela, domaćinstva, kulturno-istorijsko nasljeđe, vodoizvorišta koja snabdijevaju veliki dio grada. Nadležni kroz razradu idejnog rješenja moraju djelimično izmjestiti trasu puta, pa da upravo ovim crmničkim selima kroz izgradnju ovog puta stvorimo mogućnost razvoja, a ne nestanak i devastaciju.

Iako je juče izostao zajednički i jedinstven stav svih predstavnika građana u barskom parlamentu, bilo nas je više nego dovoljno da pošaljemo jasnu poruku institucijama da se glas građana mora poštovati. Nažalost, kod pojedinih poslanika i odbornika opozicije u Baru, a vlasti na državnom nivou, preovladali su politički i partijski interesi i lične političke ambicije, koje su stavili ispred interesa građana. Iskreno mislim da je to bilo suprotno čak i njihovoj volji i mišljenju, da su i oni negdje duboko u sebi osjećali stid prema građanima Bara koji su im dali podršku, ali je veoma važno da znaju da će ih partijski šefovi više poštovati i cijeniti ako budu imali svoj stav i jasno ga iznijeli.

Nikica Purlija, odbornica DPS-a u Skupštini opštine Bar

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član