Đuričić: Smanjenja cijena vode u korist građana i privrede

Shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima, uz saglasnost Regulatorne agencije za energetiku, SO Bar je na današnjoj sjednici dala saglasnost na izmjene cijena vode i komunalnih usluga. Upravo navedeni pristup u definisanju cijena vode i komunalnih usluga usmjeren je na stvaranje povoljnijeg ambijenta za potrošače.

Brojna umanjenja navedenih cijena odnose se kako na fizička lica tako i na pravna lica i preduzetnike, čime se smanjuju nameti, stvara povoljniji poslovni ambijent i dodatno podstiče dalji razvoj privrede u našem gradu.

Direktor preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Mladen Đuričić istakao je da je riječ o jako značajnom dokumentu i da se konkretno, za pravna lica i preduzetnike umanjenje odnosi na fiksni dio za isporučenu vodu koji je manji za čak 30,28% sa 1,81€ na 1,26€. Umanjenje se takođe odnosi i na prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu u procentu od 22,34%, sa dosadašnjih 0,29€ na 0,23€ mjesečno. Osim navedenih, varijabilni dio cijene za isporučenu vodu je umanjen za 6,89% s 1,76€ na 1,64€ odnosno za 15,88% za varijabilni dio cijene za prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu, sa 0,41€ na 0,35€.

Kada je riječ o cijenama koje se odnose na fizička lica, minimalno povećanje u iznosu od 0,044€ na varijabilni dio cijene za isporučenu otpadnu vodu, anulirano je smanjenjima za sve druge stavke koje se odnose na:

– Fiksni dio za ispručenu vodu za 21,43% sa 0,99€ na 0,78€;

– Varijabilni dio za prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu za 5,08% sa 0,23€ na 0,21€;

– Fiksni dio za prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu za 22,34%, sa dosadašnjih 0,29€ na 0,23€ mjesečno.

Smatramo da će novi cjenovnik koji je usklađen sa Zakonom dati dodatan podsticaj razvoju vodovodne i kanalizacione mreže duž čitave barske opštine i ujedno biti prilika da se građanima i privredi omogući bolje i kvalitetnije vodosnabdbijevanje.

Mladen Đuričić, predsjednik Opštinskog odbora DPS Bar

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član