DPS Mojkovac: U susret Opštinskoj izbornoj konferenciji, usvojen Plan aktivnosti organa partije

U susret održavanju Izborne konferencije DPS u Mojkovcu, juče su održane sjednice Izvršnog i Opštinskog odbora naše partije kojom je predsjedavao generalni sekretar DPS-a i koordinator Aleksandar Bogdanović.

Zajednički je konstatovano da partijska reforma ima zadovoljavajuću dinamiku, ali i naglašeno da je od izuzetne važnosti sam proces dovesti do kraja na kvalitetan i temeljan način.

Na sjednici su svi prisutni članovi upoznati sa Odlukom Glavnog odbora partije o raspisivanju izbora na opštinskom nivou partije, Statutarnom odlukom i Uputstvom o načinu organizovanja izbora na lokalnom nivou.

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova, usvojen je predloženi Plan aktivnosti organa partije u susret partijskim izborima u Opštinskom odboru DPS Mojkovac.

Takođe, usvojena je Odluka o broju i načinu izbora predstavnika Izborne konferencije kao i Plan održavanja sastanaka po mjesnim odborima.

Osim gore navedenog na sjednici su razmatrana aktuelna politička pitanja u opštini i generalno politička situacija u zemlji.

Opštinski odbor DPS Mojkovac

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član