AŽ DPS: Održana Opštinska izborna konferencija AŽ Bijelo Polje, nastavljamo reforme i borbu za političko i ekonomsko osnaženje žena

U sklopu nastavka unutarpartijskih reformi i daljeg jačanja kadrovske strukture, juče je u Bijelom Polju održana Opštinska izborna konferencija Alijanse žena DPS. Na konferenciji je izabran Opštinski odbor AŽ u ovom gradu koji broji 85 članica.

Uvodnu riječ na konferenciji imala je Majda Dobardžić, bivša predsjednica Ženske alijanse DPS Bijelo Polje, koja je kazala da žene imaju poseban senzibilitet prema izazovnim političkim trenucima.

“Pozdravljam članice AŽ i zahvaljujem na izuzetnoj saradnji, naročito tokom izbornog procesa, kao i dobrim rezultatima koje smo zajedno postigli kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Ubijeđena sam da će novo rukovodstvo Alijanse žena nastaviti da okuplja što veći broj motivisanih žena za politiku”, kazala je ona.

Prisutnima se obratila i Vesna Pavićević, potpredsjednica Opštinskog odbora DPS-a u Bijelom Polju ističući da je formiranje Alijanse žena prilika da se dodatno ojača postojeća organizacija i da se aktiviraju nova lica, žene koje su već afirmisane i dokazane u sredinama gdje djeluju i rade.

“Treba imati u vidu da će put ka EU tražiti sve veće prisustvo i aktivizam žena, da će se sigurno procentualno učešće žena na izbornim listama povećavati i da će biti neophodno stvarati kvalitetna rješenja koja će na taj način adekvatno odgovoriti potrebama vrlo važnih političkih utakmica koje su pred nama”, poručila je Pavićević.

Predsjednica Alijanse žena DPS Crne Gore Drita Llolla objasnila je da će se AŽ založiti da ekonomske, socijalne i ekološke politike budu rodno senzitivne, u skladu sa najboljim međunarodnim i svjetskim praksama.

“Ravnopravnost šansi unutar struktura DPS-a je, takođe, jedan od naših ciljeva. Kroz novu Alijansu žena založićemo se za veću zastupljenost žena u javno-političkom životu u Bijelom Polju, kako kvantitativno, tako i kvalitativno. Kroz konkretne primjere, ali i usmjereno djelovanje, kao politička platforma sa najvećom podrškom, izvjesno je da ćemo taj cilj ubrzo postići”, zaključila je ona.

Svojim govorom na konferenciji upriličila je i Nemša Omerhodžić, potpredsjednica Alijanse žena DPS Crne Gore, koja je istakla da je posebna čast govoriti na ovakvom skupu, pred tolikim brojem prisutnih o činjenici da je u Bijelom Polju suzbijena stigma da je politika samo “muška stvar”.

“Mi smo te koje treba da pomjeramo stvari na bolje i sigurna sam da ćemo našim aktivizmom i djelovanjem dati mjerljiv doprinos u postizanju ukupnog napretka naše zajednice, kao i političkom i ekonomskom osnaživanju žena”, zaključila je Omerhodžić.

Zajednički je ocijenjeno da kroz programsko djelovanje i uključivanje u izradu lokalnih politika, žene Bijelog Polja mogu dati mjerljiv doprinos u cilju postizanja ukupnog napretka zajednice, kao i političkom i ekonomskom osnaživanju žena. Zato je važno da u narednom periodu svojim aktivizmom grade nove prilike, da budu članice Alijanse koje pokreću, žene koje pomažu, i žene koje šire pozitivnu energiju, jer za Crnu Goru dolazi novo vrijeme. 

“U ovako važnom trenutku i za državu i za partiju, jačanjem žena u njoj jačamo i DPS i Crnu Goru – toga uvijek moramo biti svjesni”, poruka je sa Opštinske izborne konferencije AŽ u Bijelom Polju.

Alijansa žena DPS Crne Gore  

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član