Sekulić: DIK “ovlastio” pokret Evropa sad da proglašava konačne rezultate u Podgorici

Povodom sjednice Državne izborne komisije na kojoj je većinom glasova usvojen takozvani prigovor pokreta Evropa sad, koji je u suštini zahtjev za uvrđivanje konačnih rezultata izbora, ukazujemo da je Rješenjem Državne izborne komisije, političkom subjektu Evropa sad omogućeno da utvrđuje i proglašava konačne rezultate izbora na nivou Glavnog grada Podgorica.

Prvi put u istoriji sprovođenja izbornog procesa u Crnoj Gori jedan politički subjekt sastavio je na osnovu službene zabilješke konačne rezultate izbora, a Državna izborna komisija odlučila da se isti usvoje. Suprotno Zakonu o izboru odbornika i poslanika i aktu Ustavnog suda u kome se decidno navodi da su zaprimljene žalbe zbog povrede izbornog prava i da će odlučivati o istim kada se za to steknu uslovi, Državna izborna komisija je odlučila da usvajanjem zahtjeva za proglašenje konačnih rezultata izbora pogazi ne samo domaće zakonodavstvo već i da učesnicima izbornog procesa onemogući ostvarivanje osnovnog Ustavom Crne Gore zagarantovanog prava – prava na pravni lijek.

Ovakvim postupanjem prekršeno je i konvencijsko pravo utvrđeno Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Kodeks dobrog vladanja u izbornim pitanjima, koje Evropski sud za Ijudska prava smatra izvorom prava, a kojim je jasno propisano da u svakoj pravnoj situaciji mora postojati i mogućnost konačne žalbe sudu.

Naglašavamo da je Ustavni sud Crne Gore u svojim odlukama više puta ukazivao da se “konačni rezultati izbora mogu utvrditi isključivo nakon isteka zakonskog roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donešenih po prigovoru ili žalbi”. Državna izborna komisija je današnjim glasanjem većine članova još jednom pokazala da nije odoljela političkom pritisku, te da su njene odluke parametar nezakonitosti, a ne organa koji bi trebao biti odgovoran za zakonito sprovođenje izbornog procesa.

Dodatno, ne može se usvajati prigovor kojim se traži da se ponove izbori na dva biračka mjesta a već narednog dana da se usvoji prigovor kojim se traži utvrđivanje konačnih rezultata izbora. Dakle, da se ponovo glasa i da se ne čekajući ponovne rezultate proglase konačni rezultati.

Takvo postupanje DIK je otvorio prostor za brojne mahinacije koje DPS, kao učesnik izbora nije htio da zloupotrijebi. Ostajemo pri istom stavu saopštenom 23. oktobra da priznajemo izborne rezultate i da poštujemo izbornu volju građana Podgorice. To smo potvrdili i kroz glasanje naših predstavnika u OIK-u. U najboljem interesu građana Podgorice, a valjda i nove vlasti, je da se rezultati izbora proglase na zakonit način. Sigurni smo da novoj vlasti ne treba hipoteka nasilnih upravitelja, koji su suprotno Ustavu i zakonima, ne čekajući odluke Ustavnog suda po pristiglim žalbama, pogazili najviša pravna akta, samim tim i državu.

Predrag Sekulić, poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član