Šćepanović: Nekompetentni činovnici uhljebljeni po rođačkoj i partijskoj liniji, ogledalo propasti crnogorskog državnog aparata

Najgora Vlada u istoriji Crne Gore, obilato je koristila svoj mandat, da uhljebi razne osobe koje osim što su nečiji rođaci, prijatelji, partijski aktivisti, nemaju ni jednu preporuku da obavljaju odgovorne funkcije koje su im dodijeljene. Tako je na predlog odlazećeg ministra Stijovića za direktora Uprave za šume imenovan dosadašnji v.d. direktor Srđan Pejović, čiji rezultati i učinci su poražavajući, i uopšte ne ukazuju da je sposoban da rukovodi Upravom. Javnost se pita, šta je to preporučilo ovu osobu za odgovornu državnu funkciju:

– Da li mu je preporuka za direktorsku fotelju ugovor o pružanju konsultantskih usluga, koji je sklopio sa svojom suprugom, vrijedan 7.200 eura za potrebe obavljanja inženjerskih poslova i to, kako je navedeno, zavisno od potreba procesa rada?

– Da li mu je preporuka za direktorsku fotelju optužba na njegov račun o mogućim malverzacijama da je pod sumnjivim okolnostima nezakonito, po ugovoru o djelu, zaposlio 17 osoba?

– Da li su mu preporuke za direktorsku fotelju teške optužbe pojedinih partija iz redova njegovih koalicionih partnera, da je u svrhe lokalnih izbora u Beranama zloupotrijebio funkciju i dijelio naloge za korišćenje i sječu šuma, za šta je i od inspekcijske službe zatraženo ispitivanje zakonitosti tih radnji?

Da li je sve navedeno referenca koja je preporučila Pejovića Vladi kao stručnog i kompetentnog kadra, koji se u rješenju o imenovanju opisuje kao neko ko je dosadašnjim radom pokazao da je sposoban da rukovodi Upravom?

Ovakvi nekompetentni i kompromitovani partijski činovnici, uhljebljeni po rođačkoj i  partijskoj liniji, ogledalo su propasti crnogorskog državnog aparata, koji je aktuelna vlast srozala na najniži nivo. Željni funkcija „oslobodioci“ su 31. avgusta 2020, samo potrčali da što prije prikače na državne jasle sve svoje sestre, svu svoju braću, komšije, prijatelje, kumove i partijske vojnike. Još tada su bili svjesni da će vrlo brzo otići sa političke scene, i zato se grabilo i arčilo, što se brže moglo. Ipak, zaboravljaju da će svi „grijesi“ apostola, biti ispitani, od strane nadležnih organa i to veoma brzo.

Marta Šćepanović, poslanica DPS-a u Skupštini Crne Gore 

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član