Savjet mladih DPS: Nedonošenje Nacionalne strategije za mlade je još jedan dokaz bezobzirnog zanemarivanja mladih od strane ove vlasti

Da Uprava za sport i mlade ne štiti najbolji interes mladih ljudi u Crnoj Gori i da blagovremeno ne obavlja svoje zakonom propisane dužnosti, dokazuje i nedonošenje Nacionalne strategije za mlade.

Da šteta bude veća, nacrti lokalnih akcionih planova za mlade nijesu urađeni iz razloga što je predviđeno da moraju biti usaglašeni sa Nacionalnom strategijom, shodno čemu se nameće logičan zaključak da i nijesu mogli biti donešeni kad Strategija, zahvaljujući nemaru i neradu resornog Ministarstva, još uvijek ne postoji.

S obzirom na to da je Zakonom o mladima predviđeno da bi opštine trebalo da utvrde akcioni plan do 31. oktobra, te da isto nijesu mogle uraditi zbog evidentnog nepostupanja uprave pod okriljem Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta postavlja se pitanje koliko se ministarka i njen kadar uistinu bave mladim ljudima kao onim najvrijednijim što jedna država ima.

Njihov nakaradan odnos prema omladinskim servisima, koji su uspostavljeni zahvaljujući prethodnom Ministarstvu za sport i mlade koje je predvodio ministar Nikola Janović, prikazuje se i kroz istinu da godinu i po nakon preuzimanja vlasti omladinski servisi su pod ključem, a izbor novih omladinskih koordinatora se sve više prolongira.

Nadamo se da ovaj, kako tvrde, transparentni proces selektovanja kandidata za koordinatore omladinskih servisa neće biti okončan izborom politički podobnih, te da politički neistomišljenici neće biti odstranjeni kao što je to bezbroj puta bio slučaj pod okriljem Krivokapićeve vlade.

Podatak da se ne zna tačan datum donošenja Strategije najbolji je pokazatelj ažurnosti ove Uprave čiji je prvi i osnovni zadatak bavljenje mladim ljudima i unaprijeđivanjem njihovog položaja.

Zahtijevamo od Uprave za sport i mlade da obavijeste crnogorsku javnost o tome dokle su stigli sa izradom Nacionalne strategije, te da preciziraju datum njenog konačnog objavljivanja, baš kao i da daju odgovor na pitanje šta su uradili povodom evaluacije postojeće Strategije.

Takođe, s obzirom na to da su se osvjedočili kao eksperti u prisvajanju plodova tuđeg rada, predlažemo da bar nastave dobru praksu okupljanja predstavnika mladih i šireg konsultovanja i prilikom izrade Strategije, i prilikom utvrđivanja rezultata realizovanja akcionih planova.

U krajnjem, očigledno je da bi se sanirale posljedice (ne)učinjenog i da bismo zaštitili mlade od degradiranja i ruiniranja njihove uloge u društvenoj zajednici, ova Vlada mora što prije da ode.

Savjet mladih DPS Crne Gore

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član