Purlija: Maloljetna delikvencija je implikacija problema u društvu

Jedan od najvećih društvenih problema današnjice je prisustvo maloljetničke delikvencije u našem društvu.

Iako se uvijek polazi od toga da se glavni uzroci maloljetne delikvencije traže u porodici, ne možemo ćutati i ne priznati da su država i društvo odgovorni za razvoj i porast maloljetne delikvencije. Ni za kakav oblik devijantnih ponašanja mladih ne postoji smisleno opravdanje, ali možemo reči da su implikacija problema u društvu, odnosno direktna su posljedica stanja u društvu.

Danas, kada imamo na političkoj sceni, ali i na vlasti “autoritete” koji usljed neostvarenih ciljeva i frustracija od ranije vlasti – junačenjem na mrežama, kao izazovnom prostoru za djelovanje, iskazuju nesposobnost stvaranja prisnog dodira sa okruženjem i prije svega sa Crnogorcima, čije postojanje skoro da javno i poriču, te blagovremeno prepoznavanjem istih kao “rizična ponašanja” koja još više iskrivljuju sliku društveno prihvatljivog modela, a univerzalne vrijednosti još više namjerno degradiraju, moramo biti spremni konačno na posljedice ovakvih neprihvatljivih ponašanja.

Stabilne političke prilike u državi preduslov su za uspješno realizovanje politike suzbijanja kriminaliteta. Danas, u stvorenom divljem političkom i državnom ambijentu, u euforiji lošeg ukusa i u uslovima političke volatilnosti, konstantnim urušavanjem svih vrijednosti i uz isključivo vođenje ostrašćenih divljih monologa, ne prepoznaje se pravac pokretanja države ka boljoj budućnosti već prije kao upozorenje i alarm na društvene probleme i potrebu sistemske promjene.

Drage Crnogorke,

Prvo da naučimo đecu da je ovo mjesto đe smo ih rodile njihova svetinja, a potom neka nam ne drže lekcije o vaspitanju oni što ih ni nemaju, a i oni koji nemaju ni svijest o pripadanju niti o ičemu “svome”.

Nažalost, izazov je danas u divljem društvu sačuvati djecu i izvesti ih na pravi put!

Nikica Purlija, članica IO DPS Bar i odbornica DPS u SO Bar

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član