Hadžić Tahirović: Kapitalni budžet skoro i da ne postoji u Opštini Rožaje

Budžet Opštine Rožaje polako postaje neodrživ. Najveći dio prihoda u budžetu se odnosi na transfere od Egalizacionog fonda, preko 50%. Zbog lošeg stanja u lokalnoj privredi, sopstveni prihodi budžeta su vrlo niski, no nažalost i pored takve strukture prihoda u budžetu, njime se nedomaćinski raspolaže. Ono što bi trebalo da doprinese lokalnoj ekonomiji je zanamareno. Učešće kapitalnog budžeta u ukupnom budžetu je najniži u Crnoj Gori, tako da ukupni budžet nema razvojnu dimenziju već je potrošački.

Buduća lokalna vlast vođenja Koalicijom “PRAVA STVAR, Za bolji život Rožaja” nakon što sagleda stanje u lokalnoj upravi sačiniće kvalitetan program sanacije, kao i transparentnost u upravljanju budžetom Opštine. Osiguraćemo kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalom i unaprijediti postojeću organizaciju sekretarijata i službi lokalne uprave.

Seniha Hadžić Tahirović, kandidatkinja za odbornicu liste “PRAVA STVAR, Koalicija Za bolji život Rožaja” i predsjednica Alijanse žena DPS Rožaje

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član