DPS: Kategorički odbijamo insinuacije MANS-a, sve je urađeno u skladu sa zakonom

Informacije o prihodima Demokratske partije socijalista i navodi o tome kako su oni navodno skrivani, novi su u nizu sve češćih primjera prizemnog populizma, koji očito nije zaobišao ni dio nevladinog sektora. Stoga, kategorički odbijamo insinuacije MANS-a.

Zbog javnosti smo dužni da pojasnimo da je DPS apsolutno sve izvještaje i dokumentaciju o finansijskom poslovanju iz 2019. i 2020. godine u predviđenom roku, poštujući zakone, dostavljala i Agenciji za sprječavanje korupcije i Državnoj revizorskoj instituciji.

U potpunosti smo poštovali sve odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, o čemu govore i izvješaji o reviziji za 2019. i 2020. godinu, od strane DRI u kojima su data pozitivna mišljenja na godišnje finansijske izvještaje i pravilnost rada. Nijednu primjedbu nijesmo dobili ni prilikom kontrola obavljenih od strane ASK.

Nadalje, upravo svi podaci o našem finansijskom poslovanju, uz prihode i rashode, nalaze se kod DRI, a još detaljniji – uz podatke o donatorima – kod ASK.

Kada je riječ o zahtjevima MANS-a, najprije ćemo istaći da smo i njima dostavili većinu traženih odgovora, ali pritom poštujući da ne povrijedimo nijednu odredbu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Podsjećamo da političke partije sredstva za rad stiču iz javnih i privatnih izvora, a da članstvo i simpatizeri imaju zakonsko pravo na punu zaštitu prava koja se tiče političkog opredjeljenja, te da ono spada u posebnu kategoriju ličnih podataka te važi poseban režim zaštite da se isti ne može obrađivati ako ne postoji prethodna pisana saglasnost lica čiji se podaci obrađuju.

Dakle, MANS-u su dostavljene sve informacije koje su se odnosile na sve uplate i isplate sa žiro računa, ali uz zakonsku zaštitu ličnih podataka, koje podnosilac zahtjeva nije mogao dobiti iz razloga zaštite prava na privatnosti lica na koje se isti odnose. MANS, ipak, nije bio uskraćen za informaciju o visini i datumu uplate, što ukazuje da je DPS dostavio tražene podatke, uz puno uvažavanje principa transparentnosti u postupku raspolaganja povjerenim sredstvima.

Ponavljamo, Demokratska partija socijalista prihodovala je apsolutno u skladu sa zakonom i uvijek ćemo biti prvi koji će nadležnim organima uvijek dati na uvid najdetaljniju dokumentaciju o finansijskom poslovanju. Nemamo potrebe da krijemo bilo šta, a naročito ne da pribjegavamo kršenju bilo kojeg zakona. Stoga, uvijek ćemo svima biti na raspolaganju dok god to ne podrazumijeva ulazak u zonu kršenja zakona.

Demokratska partija socijalista Crne Gore

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član