DPS Herceg Novi: Dokazano da je lokalna vlast u rasulu

Izvještaj Državne revizorske institucije do kraja je ogolio nezakonitosti u radu lokalne samouprave u Herceg Novom.

Iako su odbornici DPS-a na rijetko održavanim sjednicama Skupštine opštine Herceg Novi ukazivali i dokazivali nepravilnosti, nezakonitosti i nelogičnosti, vladajuća većina je jednostavnim korištenjem brojčane prednosti u Skupštini opštine Herceg Novi usvajala sve što joj je administracija vladajuće koalicije ponudila.

Probijanje budžetskih pozicija mimo Zakona, nezakonito prikazivanje viška novca za 2021. godinu u iznosu od 1,68 miliona eura i uvećani primici i izdaci u rebalansu budžeta za 2021. godinu u iznosu od 17,34 miliona eura bez saglasnosti Ministarstva finansija samo su vrh ledenog brijega nezakonitog rada koalicije na vlasti u Herceg Novom.

Za ovu koaliciju ne važi Zakon o lokalnoj samoupravi pa je za njih uobičajeno da se ne raspisuju javni konkursi za visoki rukovodni kadar nego se imenuju u statusu v.d. pa su neki u tom statusu još od 2017. godine iako zakonski mogu biti najduže šest mjeseci.

V.d. pomoćnik sekretara Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, koji ne ispunjava uslove potrebne za kategoriju visokog rukovodnog kadra, predsjednik Opštine svojim rješenjem, bez javnog konkursa, imenuje menadžera Opštine na 5 godina a sa više od 80 osoba je u 2021. godini zaključivan ugovor o djelu koji je i po tri i više puta produžavan kako bi neki posao obavljali i po 12 mjeseci.

Pojedinim zaposlenima zarade su isplaćivane jednim rješenjem kojim su obuhvaćeni i dopunski i prekovremeni rad pri čemu je prekršen Zakon o radu jer o uvođenju prekovremenog rada nije obavještavan inspektor rada.

Inače, dodatkom na osnovnu zaradu obuhvaćeno je skoro 79% zaposlenih i isplaćivan je i za vrijeme bolovanja i godišnjih odmora, a ovi dodaci se dodijeljuju po osnovu izuzetnog doprinosa na radu.

Limiti potrošnje za osobe koje imaju pravo da koriste novac reprezentacije nijesu utvrđeni.

A da se nije štedilo govori i podatak da je po osnovu reprezentacije dnevna potrošnja iznosila cca. 210,00 eura.

Nema ni potpuno uspostavljene evidencije neizmirenih obaveza kao ni elektronske evidencije pokretne i nepokretne imovine ni dokaza o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu izvršenih radova.

Uostalom, ni glavna knjiga trezora nije usaglašena sa blagajnom pa je sa blagajne podizana gotovina suprotnom upustvu radu trezora.

Sve ovo samo potvrđuje našu tezu da je koaliciona vlast u Herceg Novom u rasulu, da dolazi na naplatu nestručnost, neznanje, kao i samovolja u cilju što većeg partijskog zapošljavanja radi zadovoljavanja apetita koalicionih partnera na vlasti u Herceg Novom.

Dalji opstanak na vlasti ove i ovakve koalicione većine samo ubrzava propadanje Herceg Novog u svakom pogledu.

Opštinski odbor DPS Herceg Novi 

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član