DPS Rožaje: Vjerski objekti, crkve i džamije moraju služiti u vjerske svrhe

Građane Rožaja, a vjerujemo i cijele Crne Gore iznenadila je i uznemirila informacija da su zidovi crkve Ružica u Rožajama ,,ukrašeni“ ikonopisom koji ilustruje navodne zločine nad pravoslavnim stanovništvom targetirajući svoje komšije kao izvršioce. Kako god i koliko god da različito gledamo i interpretiramo prošlost i krvave istorijske događaje, vjerski objekti, crkve i džamije nam […]

Kalač: Neodgovornim upravljanjem aktuelne lokalne vlasti, kvalitet života građana Rožaja je sve lošiji

Loše upravljanje lokalnim javnim finansijama u prethodnom osmogodišnjem periodu, doveli su javna preduzeća i ustanove čiji je onivač Opština u vrlo tešku situaciju. Njihov dalji rad i egzistencija su ugroženi. Neodgovornim upravljanjem, kvalitet života građana je sve lošiji. Nova lokalna vlast predvođena izbornom listom “Prava stvar, Koalicija Za bolji život Rožaja” će iz lokalnog budžeta […]

AŽ DPS Rožaje: Sa ciljem uvažavanja rodne ravnopravnosti i dalje emancipacije žena u našem gradu uradimo pravu stvar za bolji život Rožaja

Juče je u Rožajama održana tribina Opštinskog odbora Alijanse žena Demokratske partije socijalista, “Žene, za bolji život Rožaja”, (i u okviru nastupa široke Koalicije “Prava Stvar, Za bolji život Rožaja”), a sa ciljem zagovaranja politika koje uvažavaju rodnu dimenziju i različitost potreba na lokalnom nivou. Predsjednica Opštinskog odbora Alijanse žena DPS Rožaja i kandidatkinja za […]

Bralić: Nakon osam godina vlasti Bošnjačke stranke, Opština Rožaje nalazi se pred kolapsom javnih finansija

Jasmin Bralić, kandidat na odborničkoj listi “PRAVA STVAR, Koalicija Za bolji život Rožaja”, kazao je da se Opština Rožaje, nakon osam godina vlasti Bošnjačke stranke, nalazi pred kolapsom javnih finansija. “Dug koji je ostavio neodgovorni kadar Bošnjačke stranke za osam godina vladavine u Rožajama dostigao je svoj vrhunac. Opština je zadužena skoro 20 miliona eura, […]

Hadžić Tahirović: Kapitalni budžet skoro i da ne postoji u Opštini Rožaje

Budžet Opštine Rožaje polako postaje neodrživ. Najveći dio prihoda u budžetu se odnosi na transfere od Egalizacionog fonda, preko 50%. Zbog lošeg stanja u lokalnoj privredi, sopstveni prihodi budžeta su vrlo niski, no nažalost i pored takve strukture prihoda u budžetu, njime se nedomaćinski raspolaže. Ono što bi trebalo da doprinese lokalnoj ekonomiji je zanamareno. […]