Predsjedništvo partije

Zoran Pažin

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

– 2016 – 2020 | Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde u Vladi Crne Gore ;


– 2015 – 2016 | Ministar pravde u Vladi Crne Gore ;


2011 – 2015 Nadzorni komitet za ljudska prava Savjeta Evrope (CDDH)-clan u ime Crne Gore ;


-2010-… Venecijanska komisija (substitute member) ;


– 2009 – 2015 | Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava ;


– 2004 – 2009 | Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici ;


– 2002 – 2003 | Zamjenik predsjednika Osnovnog suda u Podgorici ;


– 2002 – 2003 | Predsjednik Građanskog odjeljenja u Osnovnom sudu u Podgorici ;


– 2000 – 2009 | Sudija Osnovnog suda u Podgorici ;


– Pripravnik i stručni saradnik u Osnovnom sudu u Danilovgradu i Osnovnom sudu u Pljevljima .

– 2018 – 2020 | Vlada Crne Gore – Savjet za podsticanje i unaprjeđenje primjene alternativnog rješavanja sporova – predsjednik


– 2018 – 2020 | Vlada Crne Gore – Komisija za izradu građanskog zakonika – predsjednik


– 2018       | Rukodovilac radom Ministarstva evropskih poslova


– 2017       | Rukodovilac radom Ministarstva kulture


– 2017 – 2020 | Vlada Crne Gore – Savjet za turizam – član


– 2017 – 2020 | Vlada Crne Gore – Savjet za NATO – član


– 2017 – 2020 | Vlada Crne Gore – Savjet za konkurentnost – član


– 2017 – 2020| Vlada Crne Gore – Savjet za sprovođenje Strategije za izvršenje krivičnih sankcija – predsjednik


– 2017 – 2020 | Vlada Crne Gore – Koordinacioni tim za upravljanje u vanrednim situacijama – član


– 2017 – 2020 | Vlada Crne Gore – Savjet za reformu javne uprave – predsjednik


– 2017 – 2020 | Vlada Crne Gore – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte – član


– 2017 – 2020 | Komisija za polaganje pravosudnog ispita – predsjednik


– 2017 – 2020 | Vlada Crne Gore – Savjet za konkurentnost – član


– 2016 – 2020 | Vlada Crne Gore – Savjet za vladavinu prava – predsjednik


– 2016 – 2020 | Vlada Crne Gore – Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku – predsjednik


– 2016 – 2020 | Vlada Crne Gore – Nacionalna investicionakomisija – član


– 2016 – 2020 | Vlada Crne Gore – Kolegijum za pregovore o pristupnju EU – član


– 2015 – 2020 | Vijeće za nacionalnu bezbjednost – član


– 2015 – 2020 | Sudski savjet – član


– 2015 – 2020 | Državni savjet za sprječavanje zloupotreba droga – član


– 2015 – 2020 | Savjet za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa – član


– 2008 – 2012 | Udruženje pravnika Crne Gore – potpredsjednik


– 2005 – … | Medijator


– 2003 – 2004 | Udruženje sudija Crne Gore – sekretar


– 2001 – 2003 | Udruženje sudija Crne Gore – član Upravnog odbora

– National Center for State Courts, Williamsburg, Wirginia, USA (Sudski menadžment i administracija suda)


– Bazični trening za medijatore (Okružno sodišče Ljubljana)


– Napredni trening za medijatore (Save the Children UK)


– Trening za trenere u oblasti medijacije (Republika Slovenija, EU)


– Bazična obuka iz transakcione analize (Save the Children UK)