Glavni odbor

Svetlana Vučetić

Rođena je 01.01.1963.

Završila Medicinski fakulet u Beogradu i Specijalizaciju iz anesteziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Spec. anesteziolog i reanimatolog, Služba za anesteziju i reanimaciju i COVID Centar Bar.

Opšta bolnica Bar.