Izvršni odbor

Slobodan Filipović

Slobodan Boban Filipović je rođen 20.05.1977. godine u Bijelom Polju.

 

Osnovnu i srednju školu završio je u Mojkovcu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Radnu karijeru je započeo u Opštini Podgorica, u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva.

U Upravi carina Crne Gore, je radio u periodu od 2005. godine do 2012. godine, obavljao je dužnosti savjetnika u Sektoru za naplatu prihoda i postupanja sa carinskom robom, savjetnika u Sektoru za planiranje, šefa Kabineta direktora Uprave carina, rukovodioca Carinske ispostave Aerodrom Podgorica i rukovodioca Područne jedinice Carinarnica Podgorica.

Od 2012. godine obavljao je dužnost pomoćnika direktora Uprave policije Crne Gore u Sektoru za ljudske resurse, pravna pitanja, telekomunikacije i informacione sisteme.

Od jula 2013. godine obavlja dužnost generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

U Ministarstvu prosvjete od aprila 2015. godine obavlja dužnost sekretara Ministarstva.

Dužnost državnog sekretara u Ministarstvu odbrane obavlja u periodu od decembra 2016.godine do oktobra 2020. godine.