Glavni odbor

Sanja Mitrović

Rođena 30.12.1983. godine.

Članica Opštinskog odbora DPS Bar

2002-2006

Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Podgorica

Diplomirani ekonomista, VII1 nivo kvalifikacija

 

2006

Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Podgorica, Magistarske studije

Magistar ekonomije, VII2 nivo kvalifikacije

Septembar 2018 – 

Sekretar sekretarijata za privredu
Opština Bar

 

Maj 2007 – septembar 2018

Turistička organizacija Bar, Obala 13. Jula bb, 85000 Bar

 

Jul 2008 –

Član Komisije za restituciju, Ministarstvo finansija