OO DPS Budva: Podnešena prijava protiv predsjednika opštine Budva

Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Budva podnio je prijavu Agenciji za sprječavanje korupcije protiv predsjednika opštine Budva, Marka Carevića.

Uvidom u dokumentaciju CRPS-a i ASK-a utvrdili smo da je predsjednik opštine Budva Marko Carević od 09.01.2019. godine do 27.06.2020. godine i od 24.09.2020. godine do 17.03.2021. godine, istovremeno obavljao javnu funkciju predsjednika opštine Budva i dužnost ovlašćenog zastupnika u privrednom društvu „Carinvest doo Budva“, čiji je ujedno i osnivač. Carević je postupao u suprotnosti sa članom 13 Zakona o sprječavanju korupcije, jer u roku od 30 dana nije podnio ostavku na dužnost ovlašćenog zastupnika u  privrednom društvu „Carinvest doo Budva“.

Naime, članom 13 Zakona o sprječavanju korupcije je predviđeno da javni funkcioner koji u toku vršenja javne funkcije prihvati da obavlja drugu dužnost, odnosno funkciju iz člana 11 stav 1 ili člana 12 stav 1 i 3 ovog zakona, dužan je da, u roku od 30 dana od početka vršenja druge funkcije, odnosno dužnosti podnese ostavku na javnu funkciju. Dok je članom 11 istog zakona predviđeno da javni funkcioner ne može biti predsjednik, ovlašćeni zastupnik ili član organa upravljanja ili nadzornog organa, niti izvršni direktor ili član menadžmenta u privrednom društvu.

Predsjednik opštine Budva Marko Carević je u redovnom godišnjem izvještaju koji se podnosi u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju, od 22.10.2020. godine,  svjesno obmanuo Agenciju za sprječavanje korupcije navodeći da je izvršen prenos prava u privrednom društvu „Carinvest doo Budva“, čiji je ujedno osnivač i u tom trenutku ovlašćeni zastupnik.

Opštinski odbor DPS Budva očekuje da ASK podnese prijavu protiv predsjednika opštine Budva,  u najkraćem mogućem roku.

Opštinski odbor DPS Budva

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član