Glavni odbor

Nataša pešić

Nataša Pešić je rođena 1969. godine u Podgorici.

Pravni fakultet završila je 1994. godine.

Pripravnički staž je odradila u Privrednom sudu u Podgorici u perodu od 1994-1998 godine.

Pravosudni ispit položila je 1997. godine u Beogradu.

U periodu od 1999 – 2007. godine radila u Upravi carina u zvanju samostalnog savjetnika 1 za zastupanje pred sudom.


U periodu od 2007 – 2010 godine je radila u zvanju prvog savjetnika pri Ministarstvu pravde – Sektor za pravosuđe.


U junu 2010 godine postavljena je za sekretarku Ministartva pravde. U mandatu sekretarke radila je do januara 2016. godine.


Januara 2016. godine imenovana je za savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, do decembra 2016. godine.


Imenovana je 29. novembra 2016. godine za generalnog sekretara Vlade, podnijela ostavku i razriješena 29. novembra 2020. godine.


Imenovana je 30. novembra za Savjetnicu Predsjednika Crne Gore za saradnju sa državnim organima.