Glavni odbor

Nataša Gazivoda

Rođena 11.12.1968. godine na Cetinju.

Po nacionalnosti Crnogorka.

Osnovnu i srednju školu završila u Titogradu.
Zvanje diplomirani pedagog stekla na Filozofskom fakultetu, Katedra za pedagogiju u Beogradu.
Magistrirala na Filozofskom fakultetu, Odsjek za pedagogiju u Nikšiću.

U periodu od 1994. do  2008. radila u JU OŠ »Štampar Makarije«, Podgorica.

Od 2008. do 2014. zaposlena u Zavodu za školstvo, u Sektoru za nastavu, kao samostalni savjetnik I.

Vlada Crne Gore je 2014. godine imenovala za Generalnu direktoricu Direktorata za opšte, srednje stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete.

U periodu od 2015. do 2017. godine, obavlja poslove Sekretara u  Ministarstvu kulture.

Od 2017. godine, zaposlena kao načelnica Odsjeka za KPR u Zavodu za školstvo.

Trenutno obavlja funkciju pomoćnika direktora Zavoda za školstvo, Sektor za unapređenje obrazovanja.

U periodu od 2018. do 2020. godine, bila odbornik u Skupštini Glavnog grada.