Milo Đukanović

Rođen je 15. februara 1962. godine u Nikšiću.

Po nacionalnosti je Crnogorac.

Oženjen, supruga Lidija (rođena Kuč, diplomirani pravnik), sin Blažo.

4. decembar 2012. – 28. novembar 2016. – Predsjednik Vlade Crne Gore

29. februar 2008. – 29. februar 2010. – Predsjednik Vlade Crne Gore 

08. januar 2003. – 10. novembar 2006. – Predsjednik Vlade Republike Crne Gore

2003. – 2006. / 2006. – 2010. /2012. – 2016. – Predsjednik Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

1997. – 2006. – Lider Pokreta za obnovu crnogorske državne nezavisnosti 

15. januar 1998. – 25. novembar 2002. – Predsjednik Republike Crne Gore

31. oktobar 1998. – Predsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore

05. mart 1994. – 31. oktobar 1998. –  Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore

15. februar 1991. – 5. februar 1998. – Predsjednik Vlade Republike Crne Gore

1986 – 1988. – Član Predsjedništva Saveza socijalističke omladine Crne Gore

1988 – 1990. – Član Predsjedništva Saveza socijalističke omladine Jugoslavije

1979 – 1991. – Član Savez komunista Crne Gore

1986 – 1990. – Član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije

2008 – 2010. / 2012. – 2016. – Član Savjeta za odbranu i bezbjednost

2010, 2014. i 2016.- Šef delegacije Crne Gore na NATO samitima u Lisabonu, Kardifu i Varšavi

2000, 2006, 2009. – Šef delegacije Crne Gore na zasjedanjima Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija, Njujork

2013 – 2016. – Predsjednik Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO

2008 – 2010. / 2012. – 2013. – Predsjednik Savjeta za partnerstvo za mir

2014 – 2016. – Predsjednik Vijeća za nacionalnu bezbjednost

1998 – 2002. – Član Vrhovnog savjeta odbrane SRJ

Kao lider Pokreta za obnovu crnogorske državne nezavisnosti, predvodio proces sveobuhvatnih političkih i društvenih priprema i realizaciju referenduma 21. maja 2006. godine, na kojem je Crna Gora nakon 88 godina povratila nezavisnost i međunarodno-pravni subjektivitet.

Pokretač i lider procesa učlanjenja Crne Gore u NATO savez, čija je 29. članica Crna Gora formalno postala 05. juna 2017. godine.

Pokretač i lider procesa pregovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji i u svojstvu predsjednika Vlade predsjedavao Kolegijumom za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji.

Kao predsjednik i potpredsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore, predvodio je sve partijske pobjede na parlamentarnim, predsjedničkim i lokalnim izborima u Crnoj Gori.

Kao predsjednik Republike Crne Gore, neprekidnim međunarodnim aktivnostima i bilateralnim susretima sa najuticajnijim liderima stranih država izdejstvovao maksimalnu moguću zaštitu Crne Gore tokom NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine.

Odigrao ključnu ulogu u promjeni valutnog sistema u Crnoj Gori, prvo uvođenjem njemačke marke (1999. godine), a potom i eura (2001. godine). 

Kao državnik imao aktivnu lidersku ulogu u stabilizaciji i unapređenju regionalnih odnosa nakon ratnih sukoba na području bivše SFRJ. 

Pregovarač i potpisnik „Beogradskog sporazuma“ 2002. godine, zajedno sa Havijerom Solanom, Zoranom Đinđićem, Filipom Vujanovićem i Vojislavom Koštunicom.

Kao predsjednik Vlade Crne Gore, predsjedavao i koordinirao u više desetina radnih i savjetodavnih tijela u izvršnoj vlasti, koja su vodila ključne reformske i razvojne procese u državi. 

Tokom obavljanja državnih funkcija i kao predsjednik DPS, učestovao na više desetina međunarodnih i regionalnih konferencija, foruma i skupova u organizaciji najrelevantnijih svjetskih i evropskih organizacija. 

Predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore od 2011. godine do 2018. godine.

Aktivni član crnogorske reprezentacije košarkaških veterana, sa kojima je tri puta osvajao titulu prvaka Evrope i dva puta treće mjesto na svjetskim prvenstvima za veterane. 

Mjesto Rođenja

Nikšić

Obrazovanje

1984. - Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Veljko Vlahović“, Podgorica, Crna Gora

Ekspoze predsjednika Mila Đukanovića na IX Kongresu

Ekspoze