Glavni odbor

Milica Šćepanović

Milica Šćepanović je rođena 20. 11. 1995. godine u Beranama.

Član IO i OO DPS-a Kolašin kao i Savjeta mladih DPS-a Kolašin.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2018. godine sa stečenim zvanjem Bečelor ekonomije, VII-1 stepen.

Obavila je stručno osposobljavanje u računovodstvenoj agenciji.

Trenutno je zaposlena u Opštini Kolašin kao Viši savjetnik III za lokalne javne prihode.


Odbornica je DPS-a u Skupštini opštine Kolašin u sadašnjem sazivu.