Glavni odbor

Milica Milović

Rođena je 05. 09. 1987. godine.

Završila je Fakultet primijenjene fizioterapije Igalo – Specijalista primijenjene fizioterapije.

Na poziciji specijaliste primijenjene fizioterapije, radila je u:

  • Dnevnom centaru za djecu sa smetnjama u razvoju Herceg Novi;
  • Opštoj bolnici Meljine;
  • Institutu “Simo Milošević”;
  • JPU ”Naša Radost”