Klub poslanika

Marta Šćepanović

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici, 2004. godine.

2004 – 2006 – Dvogodišnji pripravnički staž obavila je u Osnovnom sudu u Kolašinu;

2007 – 2010 – Obavljala je poslove sekretarke Sekretarijata za inspekcijske poslove i načelnice Komunalne policije;

2010 – 2012 – Vršila je funkciju glavnog administratora opštine Kolašin;

2012 – Poslanica u Skupštini Crne Gore.