Glavni odbor

Marko Burić

Marko Burić je rođen  1987. godine.

Odbornik je u SO Nikšić, kao i potpredsjednik Opštinskog odbora DPS Nikšić.

Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću, dok je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici završio osnovne, specijalističke i magistarske studije.

Zvanje magistar političkih nauka usmjerenje novinarstvo stekao je 2012. godine.

U okviru programa Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem pripravnički je završio u Elektroprivredi Crne Gore, gdje i danas radi kao rukovodilac Korisničkog centra.