Generalni sekretar

Ilija Ašanin

Rođen je 23.10.1961.godine

Magistar medicinskih nauka
2016
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Doktor specijalista opšte hirurgije
1999
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Doktor medicine
1994
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Srednje obrazovanje
Gimnazija „Stojan Crović“ Nikšić
Osnovno obrazovanje
Osnovna škola „Luka Simonović“ Nikšić

Direktor
JZU Opšta bolnica Nikšić
Načelnik odjeljenja hirurgije
JZU Opšta bolnica Nikšić

Završio je brojne kurseve i seminare u zemlji i inostranstvu iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa, multilateralnih ekonomskih i političkih odnosa, te procesa stabilizacije i pridruživanja i evropskih integracija. Specijalistički kurs je završio na Institutu za evropsku politiku u Berlinu 2003. godine.

Na poziv državnog sekretara SAD-a učestvovao je u programu edukacije i usavršavanja portparola i savjetnika za odnose sa javnošću u Vašingtonu. Autor je i koautor nekoliko istraživačkih projekata iz domena finansija i ekonomskih odnosa.

Bio je predavač na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici na predmetima Ekonomija javnog sektora i Javne finansije EU. Bio je gost predavač na Univerzitetu u Beogradu, Diplomatskoj akademiji i Univerzitetu u Sofiji.

Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja, poput prestižne nagrade za najboljeg gradonačelnika regije 2014. godine, tokom svečanosti izbora najboljeg menadžera i najbolje kompanije jugoistočne i srednje Europe.

Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano odlikovao ga je 2014. godine Ordenom viteza zvijezde Italije, najznačajnijim priznanjem koje se dodjeljuje stranim građanima za izvanredan doprinos promociji italijanske kulture.

Počasnim građaninom Miami Beacha na Floridi, SAD, postao je 2017. godine. Guverner Američke Države Kentaki, odlikovao ga je 2018. godine počasnom titulom pukovnika (Kentucky Colonel).

Diplomatski kurs, Ministarstvo vanjskih poslova, 2007.

Studijska posjeta Njemačkoj, Berlin, 2003.

Studijska posjeta Kini, Pekingu, Šangaju, Shenzhenu, 2012.

Program usavršavanja savjetnika za odnose s javnošću u SAD-u, Washington, 2003.

Studijska posjeta SAD-u, mlade vođe UN-a, New York, 2008.

Predavanje, Diplomatska akademija u Bugarskoj, Sofija, 2008.

Od 2004. godine, pohađao je niz drugih kurseva stručnog usavršavanja o ekonomiji, menadžmentu i evropskim integracijama.