Član Predsjedništva

Leon Đokaj

Rođen je u Podgorici.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Osnovnu i srednju školu je završio u Tuzima.

Diplomirao je na Učiteljskom fakultetu; Univerziteta u Skadru (Albanija).

Magistrant je na Fakultetu političkih nauka, na smjeru međunarodni odnosi.

Od 1999. godine je radio kao nastavnik u osnovnoj školi “Mahmut Lekić” u Tuzima.

Takođe, radio je i kao koordinator projekata u Nansen dijalog centru Crna Gora, novinar više medija i trener je iz oblasti ljudskih prava, komunikacije, mirnog rješavanja konflikata i rodne ravnopravnosti.