Klub poslanika DPS: Nećemo odustati od borbe za prava radnika, za koje je parlamentarna većina pokazala da nema sluha

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu je podnešen prije svega jer su se Skupštini obratila dva sindikata, Unija slobodnih sindikata i Savez sindikata Crne Gore sa inicijativom za hitnu izmjenu Zakona o radu.

Nakon što juče u redovima parlamentarne većine nije bilo sluha da se u dnevni red uvrsti ovaj predlog zakona, koji je inicirao naš klub, mi ne odustajemo u borbi za prava radnika i ne odustajemo od zahtjeva sindikata. Kako je juče odbijeno da se naš zakon uvrsti u dnevni red i raspravlja i glasa o njemu, danas smo iskoristili mogućnost amandmanskog djelovanja i predali u skupštinsku proceduru 11 amandmana na Vladin Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji prava radnika iz inicijative sindikata ne tretira. Prije svega predložili smo procente uvećanja zarada za dva nova instituta, pripravnosti i dvokratkog rada, kako zaposleni angažovani u ovom režimu ne bi trpjeli štetu, a sve zbog činjenice da nije zaključen novi Opšti kolektivni ugovor kojim su isti trebali biti regulisani. Takođe, predložili smo uvećanje zarade zaposlenima koji rade nedjeljom 100% po času provedenom na radu.

Predloženim amandmanima vratili bismo prethodno rješenje koje zaposlenima ostavlja mogućnost da rade do 67 godine starosti, ukoliko iz bilo kog razloga ne žele da koriste mogućnost odlaska u starosnu penziju sa navršenih 66 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja muškarci, odnosno 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja za žene, koje pravo im daje Zakon o PIO.

Kako je parlamentarna većina sve gore navedene izmjene juče odbila, jer nije željela da u dnevni red uvrsti predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i na taj način je pokazala kakav odnos ima prema zahtjevima sindikata i prema pravima zaposlenih, mi smo danas naš predlog zakona “pretočili” u amandmane na Zakon o izmjenama i dopunama koji je u proceduri. Ostaje da vidimo da li će Vlada Crne Gore prihvatiti amandmane kojima se tretiraju prava radnika, a na inicijativu sindikata.

Klub poslanika DPS Crne Gore

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član