Glavni odbor

Draga Perišić

Rođena je 04.11.1982. godine.

Diplomirani ekonomista

Direktor sektora za digitalnu transformaciju u Prvoj banci Crne Gore AD Podgorica.