Klub poslanika

Bogdan Fatić

Rođen je 28. januara 1976. godine u Beranama.

Oženjen i otac tri kćerke.

Osnovnu i srednju školu zavšio je u Beranama, nakon čega je upisao a onda i diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu 2002. godine.

• OSCE i Međunarodni komitet Crvenog krsta Ženeva (ICRC) – sistem adminstrator, 1999-2002. godine;

• Profesor u Srednjoj elektrotehničkoj školi u Beranama, elektro-grupa predmeta, 2003-2007. godine;

• Stručni saradnik u firmi MD COM d.o.o. Bijelo Polje na projektovanju i izgradnji računarskih i elektro-mreža, 2002-2017. godine;

• Rukovodilac i projektant u predstavništvu AD „Telemach“ – Podgorica za Berane i Plav, 2007-2015. godine;

• Član Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore, 2015-2016. godine;

• Predsjednik Opštinskog odbora DPS Berane od 2015. godine;

• Poslanik u Skupštini Crne Gore, član Administrativnog odbora i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport od 2016. godine;

• Odbornik u Skupštini opštine Berane, u tri mandata.