Glavni odbor

Anela Muratović

Anela Muratović rođena je 17.06.1988 godine u Petnjici.

Naziv obrazovne ustanove: Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Kvalifikacija/zvanje: Diplomirani Psiholog
Godina početka/završetka: 2007-2011.
Magistar psihologije

Srednja skola
Naziv obrazovne ustanove: SMŠ “Dr Branko Zogović”

Naziv radne pozicije
Kompanija, Grad: La vista, Berane-Petnjica , Internacionalni Univerzitet u N.P. NVO “Korak nade”, str “Petnjica” , CSR Petnjica
Opis zaduženja: Poslovni psiholog , saradnik u nastavi , radionice sa djecom sa posebnim potrebama, stručni saradnik na poslovima vođenja slučaja.