Izvršni odbor

Andrija Radman

Rođen je 1977. godine u Kotoru.

Član Demokratske partije socijalista od 1996. godine, obavljao više funkcija u Mjesnom odboru, Savjetu mladih, Opštinskom i Izvršnom odboru Opštinskog odbora Herceg Novi.

Od 2011. godine je u dva mandata bio član Izvršnog odbora Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Diplomirani pravnik.

Radni angažman je otpočeo u HTP ”Boka“ AD Herceg Novi, zatim nastavio u preduzetništvu i 2007. godine osnovao privatnu firmu za pravni konsalting i advokatske usluge, od 2018. godine profesinalno angažovan u Izvršnom odboru Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Imao je aktivno učešće u radu organa lokalne samouprave i to u više mandata odbornik, zatim predsjednik Kluba odbornika DPS Crne Gore i predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi.