Glavno odbor

Anđela Anđelić

Rođena je 10.11.1987. godine.

Fakultet za turizam (turistički menadžment) od 2006. do 2011. godine u Kotoru.

Samostalni savjetnik u stručnoj službi od 2011. godine u Turističkoj organizaciji Opštine Žabljak.