Glavni odbor

Amila Pupović

Amila Pupović je rođena 30.06.1996. godine.

Diplomirana profesorica njemačkog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu. 

O.Š. ,,Džafer Nikoćević” Gusinje, profesorica njemačkog i engleskog jezika.