Glavni odbor

Alma Ljuljanaj-Jovićević

Rođena je 12.05.1985. godine. 

Specijalista pravnih nauka na Pravnom faklutetu
Univerziteta Crne Gore.

Ministarstvo odbrane, generalni direktor Direktorata za materijalne resurse.