Glavni odbor

Zorica Kovačević

Rođena 11.05.1956. godine.

Član Glavnog odbora u više mandata

Predsjednik OO DPS Danilovgrad

Po nacionalnosti je Crnogorka.

Diplomirani pravnik.

Od 1978. do 1983.

Sekretarka RO Zanatsko komunalno Danilovgrad

Predsjednica opštinskog Komiteta socijalističkog saveza radnog naroda Danilovgrad

Od 1986. do 1989.

Direktorica RO Zanatsko komunalno Danilovgrad

Od 1990. do 2003.

Pomoćnik direktora u JP ,,Vodovod i kanalizacija” Podgorica

Od 2003. do 2005.

Direktorica Doma Zdravlja ,,Dimitrije Dika Marenić”

Od 2012. do 2015.

Poslanica u Skupštini

Od 2016.

Predsjednik Opštine Danilovgrad